עריכה? למה צריך עריכה?

אז באמת למה? תשאל או תשאלי את עצמך, הרי כבר טוויתי את הסיפור, ניסחתי אותו ואפילו היטב, אז למה אני צריך עורך ספרותי או עורך לשוני או גם וגם?  התשובה שלי היא פשוטה, והיא נובעת מהמקום שלי – כיוון שאני גם עורכת ספרותית וגם לשונית, בעבודתי על טקסט, ברוב המקרים איני עושה הפרדה בין שניהמשך לקרוא "עריכה? למה צריך עריכה?"

דיוק במילות יחס

דיוק במילות היחס נמנה עם = שייך: נמנה עם חברי הוועד נמנה על = מנוי: נמנה על סדרת ההצגות בתיאטרון לא אומרים: אחראי על…, אומרים: אחראי ל… ביקש מ… = הוא ביקש ממנו דבר מה ביקש את = ביקשתי אותו (ביקשתיו) ולא מצאתיו זכה ב… = השיג: זכה בלוטו זכה ל… = מי שראוי ל…המשך לקרוא "דיוק במילות יחס"

תחליפים לביטויים שכיחים

תחליפים לביטויים שכיחים (מימין – מה שכיח; משמאל – מה עדיף): אם הייתי יודע – לו ידעתי בכדי – כדי בנוסף לאמור לעיל – נוסף על האמור לעיל בעיות מנהליות – בעיות מנהל החל מראשית החודש – החל בראשית החודש המדינה בה התגוררנו – המדינה שהתגוררנו בה הלימודים יתקיימו בין 1 בספטמבר ועד 21 ביוניהמשך לקרוא "תחליפים לביטויים שכיחים"