עריכה? למה צריך עריכה?

אז באמת למה? תשאל או תשאלי את עצמך, הרי כבר טוויתי את הסיפור, ניסחתי אותו ואפילו היטב, אז למה אני צריך עורך ספרותי או עורך לשוני או גם וגם?  התשובה שלי היא פשוטה, והיא נובעת מהמקום שלי – כיוון שאני גם עורכת ספרותית וגם לשונית, בעבודתי על טקסט, ברוב המקרים איני עושה הפרדה בין שניהמשך לקרוא "עריכה? למה צריך עריכה?"

מתברר שמסתבר זה לא מתברר

כותרת מבלבלת, מה? אבל מתברר כי היא נכונה לחלוטין.

רבים בטוחים ששתי המילים הללו פירושן זהה והן רק מחליפות זו את זו כמעשירות שפה. אי לכך, מרבים להשתמש בהן בכוונה למשמעות זהה, אולם כאן הם טועים. מתברר ש"מסתבר" אינו "מתברר".