דיוק במילות יחס

דיוק במילות היחס נמנה עם = שייך: נמנה עם חברי הוועד נמנה על = מנוי: נמנה על סדרת ההצגות בתיאטרון לא אומרים: אחראי על…, אומרים: אחראי ל… ביקש מ… = הוא ביקש ממנו דבר מה ביקש את = ביקשתי אותו (ביקשתיו) ולא מצאתיו זכה ב… = השיג: זכה בלוטו זכה ל… = מי שראוי ל…המשך לקרוא "דיוק במילות יחס"