Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘לשון’

מיותרת:

בכדי= כדי

בוודאי = ודאי

בנוסף = נוסף

ביחד = יחד

באשר ל… = אשר ל…

באם = אם

נחוצה :

תוך = בתוך

שעה ש… = בשעה ש…

עבור = בעבור

Read Full Post »

בשל, בגלל, מחמת, מכוח, מפני, מתוך, בגלל, עקב

Read Full Post »

אח (קמין), גף (איבר), דופן, דרך, שמש, כיכר (לחם), לשון (האיבר), מטבע, סכין, פנים, רוח, תהום.

Read Full Post »

מספרן של המילים הלועזיות שנכנסו אל השפה העברית הוא גדול והן מצויות בשימוש יומיומי, למשל: פסיכולוגיה, אופטימי, פסימי, מקסימום, מינימום, ליברל, פאב, דיסק

המילים המגיעות אל השפה העברית ומכות בה שורשים מקורן בעיקר בשפה האנגלית, אך יש שמקורן בשפות הגרמנית, הצרפתית, היידיש, הערבית והרוסית.

התופעה של כניסת מילים משפות זרות לשפה העברית הייתה קיימת כבר בלשון חז"ל, כאשר אל העברית נכנסו מילים רבות מארמית, מיוונית ומפרסית, שטועים לחשוב כי מקורן בעברית, כמו: נימוס, ספסל, וילון, גזבר, טווס.

להלן כמה דוגמאות למילים לועזיות השגורות בתחומים שונים בחיינו:
אופנה: חליפת טרנינג, תספורת קארה, חצאית מיני, שמלת מקסי, פיג'מה (=נמנמת).
טכנולוגיה: טלפון, פאקס, דיפ-פריזר, וידיאו, דיסק, לפ-טופ.
מאכלים: קבאב, שניצל (=כתיתה), צ'יפס (=טוגנים), המבורגר, סטייק.
מושגים: מודרניזם, פמיניזם, אינפורמציה, קומוניקציה, אקטואליה.

יש המתנגדים לכניסתן של המילים הלועזיות לשפה, בטענה כי קשה לשלבן בה (אומרים "לעסוק בפסיכולוגיה" ולא "לפסכלג", למשל), ויש שמילים לועזיות נעלמו מהשפה היומיומית כאשר נמצאו להן תחליפים עבריים, שהכו שורשים בשפה, כמו: טוריסטים = תיירים, רצפט = מרשם, טלגרמה = מברק, ויטרינה = חלון ראווה, ליפסטיק = אודם.

עם זאת, ישנן מילים לועזיות שאין להן תחליף בעברית והן נחשבות בינלאומיות, כמו: אוניברסיטה, אקדמיה, רדיו, שוקולד, טלוויזיה. אפילו האקדמיה ללשון העברית לא ניסתה להחליף את שמה ונותרה "אקדמיה".

Read Full Post »

דיוק במילות היחס

נמנה עם = שייך: נמנה עם חברי הוועד

נמנה על = מנוי: נמנה על סדרת ההצגות בתיאטרון

לא אומרים: אחראי על…, אומרים: אחראי ל…

ביקש מ… = הוא ביקש ממנו דבר מה

ביקש את = ביקשתי אותו (ביקשתיו) ולא מצאתיו

זכה ב… = השיג: זכה בלוטו

זכה ל… = מי שראוי ל… : זכה לבריאות טובה

.

חגית רוטשטיין – עריכה לשונית וכתיבה עיתונאית
arichaleshonit@gmail.com טלפון: 054-8117161


Read Full Post »

תחליפים לביטויים שכיחים

(מימין – מה שכיח; משמאל – מה עדיף):

אם הייתי יודע – לו ידעתי

בכדי – כדי

בנוסף לאמור לעיל – נוסף על האמור לעיל

בעיות מנהליות – בעיות מנהל

החל מראשית החודש – החל בראשית החודש

המדינה בה התגוררנו – המדינה שהתגוררנו בה

הלימודים יתקיימו בין 1 בספטמבר ועד 21 ביוני – הלימודים יתקיימו מ1 בספטמבר עד 26 ביוני

הריני להודיעך – הריני מודיעך, אני מודיע

לגבי נושא הביטוח – בנוגע, בעניין נושא הביטוח

למרות שאמרת לנו – אף שאמרת, למרות אמירתך

מתייחס ל… – נוגע ב… , נוגע ל… , על, בדבר, בעניין

על מנת – כדי

קבלת קהל בין השעות 14.00-19.00 – קבלת קהל בשעות 19.00-14.00

.

חגית רוטשטיין – עריכה לשונית וכתיבה עיתונאית
arichaleshonit@gmail.com טלפון: 054-8117161


Read Full Post »