תחליפים לביטויים שכיחים

תחליפים לביטויים שכיחים (מימין – מה שכיח; משמאל – מה עדיף): אם הייתי יודע – לו ידעתי בכדי – כדי בנוסף לאמור לעיל – נוסף על האמור לעיל בעיות מנהליות – בעיות מנהל החל מראשית החודש – החל בראשית החודש המדינה בה התגוררנו – המדינה שהתגוררנו בה הלימודים יתקיימו בין 1 בספטמבר ועד 21 ביוניהמשך לקרוא "תחליפים לביטויים שכיחים"