עברית קשה שפה

מה ישראלים היום מבינים את עגנון כמו את אתגר קרת? כמה מבינים את התנ"ך? האם קיימות שתי שפות של עברית? מסתבר שכן. האם "חשכו עיניו" יפה יותר מ"נהיה לו חושך בעיניים"? לאו דווקא.