עריכה? למה צריך עריכה?

אז באמת למה? תשאל או תשאלי את עצמך, הרי כבר טוויתי את הסיפור, ניסחתי אותו ואפילו היטב, אז למה אני צריך עורך ספרותי או עורך לשוני או גם וגם?  התשובה שלי היא פשוטה, והיא נובעת מהמקום שלי – כיוון שאני גם עורכת ספרותית וגם לשונית, בעבודתי על טקסט, ברוב המקרים איני עושה הפרדה בין שניהמשך לקרוא "עריכה? למה צריך עריכה?"

התראה או התרעה?

נכון, רבים המתבלבלים. אז בואו נעשה סדר בדברים. שתי הצורות מתכוונות להזהיר, אז מה ההבדל ביניהן? התרעה באה מלשון תרועה. כמו תרועת שופרות. אזעקה מפני סכנה אפשרית התרעה: או מחאה, קריאת תיגר שימו לב- מתריעים על ולא נגד דוגמה: משטרת ירושלים קבלה התרעה על פיגוע מתוכנן. התראה: התראה היא הזהרה מפני עשיית דבר. הודעה לאהמשך לקרוא "התראה או התרעה?"

אבחנה או הבחנה?

כמה פעמים אני נתקלת בדילמה הזו – הבחנה או אבחנה? מה נכון לומר? אבחנה: אבחנה היא זיהוי של תופעה, אבחון. או דיאגנוזה, המסקנה בסוף תהליך של בירור רפואי. הבחנה: הבחנה היא הבדל בין דבר לדבר, להבחין ביניהם. רוצים דוגמה?- במהלך האשפוז נתקבלה האבחנה הבאה: החולה סובל ממחלת ירח, סהרוריות. הוא הולך תוך כדי שינה לטיילהמשך לקרוא "אבחנה או הבחנה?"

מתברר שמסתבר זה לא מתברר

כותרת מבלבלת, מה? אבל מתברר כי היא נכונה לחלוטין.

רבים בטוחים ששתי המילים הללו פירושן זהה והן רק מחליפות זו את זו כמעשירות שפה. אי לכך, מרבים להשתמש בהן בכוונה למשמעות זהה, אולם כאן הם טועים. מתברר ש"מסתבר" אינו "מתברר".

קיצורים וסלנג בשפה העברית

אז זהו. אם אכתוב לכם בקיצורים ובסלנג של השפה העברית ולא הבנתם – זב"שכם (=זו הבעיה שלכם). גם אם תגידו שזה סתם בבל"ת (=בלבולי ביצים) – אז"ש (=אז זהו שלא). סלחו לי אם אחפור לכם במוח. בטח תגידו: "עאלק, חבל"ז (=חבל על הזמן), ילצ"מ (=יש לי צרות משלי)! אבל, זה למל"מ (=לא מועיל, לא מזיק)המשך לקרוא "קיצורים וסלנג בשפה העברית"

מכנסיים יפים או מכנסיים יפות

רבים נוטים לתהות ולטעות כאשר הם מדברים על מכנסיים,מגפיים,משקפיים,גרביים – כולם זכר! אבל הנעליים, לעומת זאת, הן נקבה! המכנסיים יפים, הגרביים אדומים, המגפיים מתאימים, המשקפיים שבורים, אבל הנעליים ירוקות!